Bacteriologische spoeling:

Voorkomt bacterievorming, we hebben immers met drinkwater te maken.